Μαθήματα νοηματικής γλώσσας στο Εθνολογικό Μουσείο

Στο χώρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 26 Ιουνίου μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, για ακόμα μια χρονιά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με την εκπαιδευτική μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Πρόκειται για 4 συνολικά κύκλους μαθημάτων και με το τέλος κάθε κύκλου θα χορηγείται πιστοποίησης παρακολούθησης. Με την ολοκλήρωση του τετάρτου κύκλου δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και το κόστος των μαθημάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης στο τηλέφωνο 2551036663.