Μαθήματα Νοηματικής γλώσσας στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

Στο χώρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με την εκπαιδευτική μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Πρόκειται για 4 συνολικά κύκλους μαθημάτων και με το τέλος κάθε κύκλου θα χορηγείται πιστοποίησης παρακολούθησης. Με την ολοκλήρωση του τετάρτου κύκλου δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και το κόστος των μαθημάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Κέντρου στο 2310252882 καθώς και με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στο 2551036663.