Μαθητές από 5 Ευρωπαϊκές χώρες στο 1ο ΓΕΛ στο πλαίσιο του “ERASMUS+”

Μαθητές από την Σουηδία, Σλοβενία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Πορτογαλία, βρίσκονται εδώ και δύο μέρες στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + . Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τριετούς διάρκειας, το οποίο αφορά τόσο μαθητές όσο και καθηγητές, με κεντρικό θέμα και κεντρικό λογότυπο το STEAM δηλαδή, Science Technology, Engineerining, Art and Mathematics. Ένας συνδυασμός όλων αυτών των επιστημών, για τη διδασκαλία σε όλους τους τύπους των σχολείων, επεσήμανε η Λαμπρινή Καϊταρτζη, Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ.
Οι προσκεκλημένοι μαθητές, συνεργάστηκαν με τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ, σε διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ραδιενέργεια, αλλά και οι σύγχρονες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα, η ανάπτυξη εφαρμογών για “έξυπνες” συσκευές. Τα παιδιά δήλωσαν απολύτως ικανοποιημένα από τη φιλοξενία, την πόλη της Αλεξανδρούπολης αλλά και το επίπεδο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

“Εϊμαστε εδώ για το πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών, εράσμους με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνικών μεταξύ των σχολείων. Είμαστε στην πόλη σας δύο μέρες και θα μείνουμε ολόκληρη τξην εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε με τους συμμαθητές μας για την ακτινοβολία. Είναι αλήθεια πώς το επίπεδο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό και μοιάζει πολύ με αυτό της Σουηδίας. Οι εγκαταστάσεις και οι δομές του σχολείου είναι πραγματικά εντυπωσιακές και μοναδικές. Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες τόσο αθλητικές όσο και επιστημονικές, και όλα αυτά μέσα στο χώρο του σχολείου. “ δήλωσαν οι μαθητές.