Μεγάλο είναι το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στο Ε.Κ.Α.Β. Θράκης

Η έλλειψη προσωπικού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Θράκης, καθώς πλέον καλούνται να καλύψουν τα κενά οδηγών στα Νοσοκομεία, ενώ παράλληλα, έχουν κλείσει τα περισσότερα Κέντρα Υγείας, κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο τους.