Μειονοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης: Θα λειτουργεί μόνο με πρωινή βάρδια

Μια θετική εξέλιξη περιμένει τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου της Αλεξανδρούπολης, καθώς από φέτος θα παρακολουθούν τα μαθήματα τους μόνο κατά την πρωινή βάρδια. Ελλείψει χώρων, το σχολείο έως τώρα λειτουργούσε σε δύο βάρδιες, πρωί και απόγευμα, γεγονός που καθιστούσε το σχολείο κουραστικό για τους μαθητές και αποτελούσε αιτία πολλών απουσιών.