Μειώνονται δραματικά οι ειδικευόμενοι γιατροί στα νοσοκομεία

Σε μείζον ζήτημα αναδεικνύεται πλέον η έλλειψη ειδικευόμενων γιατρών στα Νοσοκομεία όλης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Αλεξανδρουπολης. Η έλλειψη προκύπτει κυρίως από την απροθυμία των απόφοιτων γιατρών να κάνουν την ειδικότητά τους στην Ελλάδα, όμως τελικά αυτό που προκύπτει είναι κλινικές με γηρασμένο προσωπικό, το οποίο έχει όλο και λιγότερες πιθανότητες ανανέωσης, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση.