Μερικώς ενθαρρυντικά μηνύματα για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία

Μερικώς ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μεταγγίζονται συστηματικά περίπου 25 ασθενείς, την ώρα που ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών προσπαθεί να αυξήσει τις προσφερόμενες μονάδες αίματος. Eντούτοις, η ιδανικότερη λύση για αυτούς τους ανθρώπους, είναι η εύρεση συμβατού δότη μυελού των οστών.