Με μαθητές του δημοτικού πλημμύρισε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Μαϊστρο της Αλεξανδρούπολης.

Με μαθητές του δημοτικού πλημμύρισε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Μαϊστρο της Αλεξανδρούπολης.

Οι επισκέψεις των σχολείων του Έβρου και της Ροδόπης στο μουσείο φυσικής ιστορίας θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες καθώς την Πέμπτη είναι η μέρα βιοποικιλότητας και ακουλουθεί η ημέρα περιβάλλοντος.