“Μια φιλία, σήμερα μπορεί να γίνει”: Το μήνυμα της γιορτής του Ειδικού Σχολείου Αλεξ/πολης

Μήνυμα ελπίδας, πως η κοινωνία μας θα γίνει καλύτερη, θα αποδέχεται τη διαφορετικότητα, και θα στηρίζει τα άτομα με αναπηρία, έστειλαν από κοινού οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. «Αλλιώς θα ήταν βαρετά, εάν δεν ήταν διαφορετικά» είπαν οι μαθητές, θέλοντας να κινητοποιήσουν το ακροατήριό τους και να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία.