Μικροί μαθητές της Αλεξανδρούπολης γνωρίζουν τα οφέλη της κολύμβησης

18 Δημοτικά σχολεία και περισσότεροι από 650 μαθητές συμμετέχουν στο κολυμβητικό πρόγραμμα, μέρος του μαθήματος φυσικής αγωγής, και πλέον υποχρεωτικό. Η φετινή σχολική χρονιά έκλεισε με μία μεγάλη γιορτή στο Κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, όπου οι μαθητές διασκέδασαν και κολύμβησαν, χωρίς να συναγωνίζονται το ένα το άλλο.