Μνημόνιο συνεργασίας εταιρίας ηλεκτρονικών από τον Έβρο με το Πολεμικό Ναυτικό

Μνημόνιο συνεργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό υπέγραψε εβρίτικη εταιρία ηλεκτρονικών. Το αντικείμενο του μνημονίου αφορά την δωρεάν εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος για την ψηφιακή πολυπαραμετρική παρακολούθηση και την καταγραφή δεδομένων που θα αξιοποιηθούν από το Πολεμικό Ναυτικό, στην υποστήριξη των αντίστοιχων μονάδων.