Νέα παράταξη στις Δημοτικές Εκλογές για την Αλεξανδρούπολη

“Ενότητα για μια νέα Πορεία” είναι το όνομα της νέας παράταξης που φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στα πολιτικά πράγματα του δήμου Αλεξανδρούπολης. Με υποψήφιο δήμαρχο τον Δημήτρη Λαζόπουλο και την ηγετική τριανδρία να συμπληρώνεται από τους Δούκα Φραγκούλη και Γιώργο Καΐσα, η νέα παράταξη συστήθηκε στο εκλογικό σώμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και αμέσως μετά τις γιορτές θα ανακοινώσει την πλήρη σύνθεσή της.