Νέοι κανόνες θα ισχύουν στον Πλατανότοπο Μαϊστρου

Από ένα σύνολο νέων κανόνων θα διέπεται στο εξής η λειτουργία του χώρου αναψυχής στον Πλατανότοπο του Μαΐστρου. Ο κανονισμός έχει ήδη καταρτιστεί και οδεύει προς έγκριση και ψήφιση από τα αρμόδια όργανα του δήμου Αλεξανδρούπολης, ενώ αναζητείται και τρόπος, ώστε αυτός να γίνει ευρύτερα γνωστός και να τυγχάνει εφαρμογής από όλους.