Νέος εξοπλισμός στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης

Σε πολλές και σημαντικές αναβαθμίσεις προχωρά η διοίκηση του ΠΓΝΑ. ήδη έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού για 4 σημαντικά τμήματα. Η αναβάθμιση δεν σταματά εκεί, καθώς εντός ημερών αναμένεται να δημοσιευτεί και ένας διγωνισμός για την προμήθεια ενός νεόυ αξονικού τομογράφου, προϋπολογισμού, 500 χιλιάδων ευρώ.