Οι γιατροί επιμένουν στη χρησιμότητα της Δωρεάς Οργάνων

Η δωρεά οργάνων είναι δωρεά ζωής. Στη χώρα μας χιλιάδες ασθενείς περιμένουν προκειμένου να βρεθεί ένας συμβατό μόσχευμα. Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύεσεων μπορούν όλοι οι πολίτες, να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να γίνουν δωρητές οργάνων.