Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών σταθμών συνεχίζουν τον αγώνα τους για να εισακουστούν

Με αμείωτη ένταση τα σωματεία των ιδιοκτητών παιδικών σταθμών ανά την Ελλάδα συνεχίζουν τον αγώνα τους, ώστε να ακουστεί η φωνή τους απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει τη λεγόμενη υποχρεωτικότητα στην προσχολική εκπαίδευση. Με απλά λόγια, πρόκειται για το μέτρο που θέσπισε το Υπουργείο Παιδείας και με βάση το οποίο όλα τα νήπια από το 4ο έτος της ηλικίας τους, πρέπει να φοιτούν στο νηπιαγωγείο.