Οι θέσεις των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης για την οδό Κύπρου στην Αλεξανδρούπολη

Θέμα των ημερών αποτελεί η τύχη ενός πεζόδρομου που άλλοτε ήταν δρόμος, που η προηγούμενη δημοτική αρχή τον έκανε πεζόδρομο, και η νέα δημοτική αρχή θέλει να τον ξανακάνει δρόμο. Το θρακη νετ κατέγραψε τις απόψεις όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης γύρω από το ζήτημα και όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχει ασυμφωνία απόψεων για την τύχη της οδού Κύπρου.