Οι Μητροπολίτες της Θράκης κρούουν κώδωνα κινδύνου

Σε τρία συγκεκριμένα πρόσωπα αναφέρονται με κοινή εγκύκλιό τους οι τέσσερις μητροπολίτες της Θράκης. Οι μητροπολίτες αναφέρονται σε δύο πρώην κληρικούς και μία δήθεν μοναχή όπως αναφέρουν οι οποίοι δεν ανήκουν στους ποιμένες των μητροπόλεων. Στην ανακοίνωσή τους οι μητροπολίτες αναφέρουν και τα ονόματα των τριών ατόμων, που υποστηρίζουν ότι ασκούν παραπλανητική δραστηριότητα σε βάρος των πιστών