Οι παθητικοί καπνιστές κινδυνεύουν εξίσου με τους συστηματικούς

Η προστασία των παθητικών καπνιστών είναι ένας από τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους έχει δρομολογηθεί το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καπνίσματος. Οι δράσεις θα αφορούν στη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, στην πλήρη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, την υποστήριξη δικαιωμάτων των μη-καπνιστών και τη δημιουργία μητρώου εθελοντικών οργανώσεων.