Οι πρώτες βοήθειες γίνονται μάθημα στα σχολεία

Οι πρώτες βοήθειες μπαίνουν στα σχολεία όλης της χώρας. Πρόκειται για μία είδηση πρωτοπόρα που έρχεται από τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES και η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδα, θα παραδίδουν σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς για βασικές γνώσεις ΚΑΡΠΑ, με στόχο έως τον Ιανουάριο, να υπάρχουν 2.000 εκπαιδευτικοί, πιστοποιημένοι γνώστες πρώτων βοηθειών.