Ολοκληρώθηκε η κυνηγετική περίοδος

Μερικώς ικανοποιημένοι εξέρχονται της κυνηγετικής περιόδου -που έριξε αυλαία- οι κυνηγοί-μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Όπως λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Νώντας Τερζής, η κάρπωση από τα ιπτάμενα θηράματα φέτος δεν ήταν καλή, ενώ παρατηρήθηκαν και πάλι φαινόμενα χρήσης απαγορευμένων μέσων για την προσέλκυση θηραμάτων.