Ολοκληρώνεται η διαδικασία των μετεγγραφών στα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νέες αντιστοιχίες τμημάτων, εισαγωγικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, που θα ισχύσουν για τις μετεγγραφές των φοιτητών. Οι αντιστοιχίες αυτές ήταν απαραίτητες, μετά την αναδιάρθρωση του «χάρτη» της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία των μετεγγραφών.