Ο απολογισμός του Κέντρου Κακοποιημένων Γυναικών Δ. Αλεξ/πολης

Ακομη έναν κύκλο παρεμβάσεων, ενημερώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία του Έβρου, ολοκλήρωσε το Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών θυμάτων βίας του δήμου Αλεξανδρούπολης. Πέρα από τη σημασία που έχουν αυτές οι παρεμβάσεις για τα ίδια τα παιδιά, δίνουν και ένα σημαντικό feedback στο ίδιο το Κέντρο για τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων του.