Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν μπορεί να βρει ναυαγοσώστες

Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει και πολλές προεκτάσεις, καλείται να διαχειριστεί ο δήμος Αλεξανδρούπολης και αυτό είναι η παντελής έλλειψη ναυαγοσωστών. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις παραλίες του δήμου Αλεξανδρούπολης πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 11 ναυαγοσώστες, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας, καθώς παρά το γεγονός ότι χρήματα για την πληρωμή τους υπάρχουν, το ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων είναι μηδενικό.