Ο δικηγορικός σύλλογος Αλεξ/πολης στηρίζει της γυναίκες θύματα βίας

Την πλειοψηφία των δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου της Αλεξανδρούπολης έχουν στο πλευρό τους, οι γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, που όμως έχουν προσφύγει στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας του δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο δικηγορικός σύλλογος και το Συμβουλευτικό Κέντρο έχουν πλέον υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας, με βάση το οποίο οι δικηγόροι της Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνουν δωρεάν την νομική εκπροσώπηση των συμβουλευόμενων του Κέντρου Γυναικών.