Ο “δρόμος του καπνού” με σύνεργασία των Επιμελητηρίων της Β. Ελλάδος.

Συνάντηση, με σκοπό, την υπογραφή, μνημονίου συνεργασίας, και θέμα την δημιουργία, των “δρόμων του καπνού” πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη προ λίγων ημερών. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν τα Επιμελητήρια Ξανθής, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Δράμας από την ΑΜΘ. και το Επιμελητήριο Σερρών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,αναλύθηκαν οι δυνατότητες ανάδειξης του καπνού, μέσω της ιστορίας, ως ενός τουριστικού προϊόντος.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία είναι πολλαπλά καθώς έχουν κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Το πρώτο στάδιο υλοποίησης έχει κοινωνικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον καθώς αποτυπώνει τα έθνη του «Καπνού», με την χαρτογράφηση να αποτελεί μέσο σύνδεσης της περιοχής με ένα παγκόσμιο δίκτυο. Το δεύτερο στάδιο υλοποίησης έχει κοινωνικό-οικονομικά οφέλη καθώς αποτελείται από επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες θα παραμείνουν διαθέσιμες για τις κοινωνίες δημιουργώντας παράλληλα κίνηση κεφαλαίων. Το τρίτο στάδιο έχει ξεκάθαρα οικονομικά οφέλη καθώς συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού, ενώ παράλληλα αποτελεί την βάση για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα καπνού. Η επόμενη συνάντηση εργασίας καθορίστηκε για τον μήνα Ιούλιο όπου θα καταρτιστεί το αναλυτικό πλάνο δράσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα εργασιών.