Ο Θεόδωρος Αγγλιάς στο “Homo Greconomicus”

Ο δικηγόρος Θεόδωρος Αγγλιάς φιλοξενήθηκε στην εκπομπή “Homo Greconomicus”, όπου και έγινε αναφορά στην οικονομική ζωή του χθες και στις διάφορες δράσεις, παιχνίδια και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν κατά το παρελθόν στην Αλεξανδρούπολη.