Ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα στα Αμπελάκια Έβρου που είναι πάνω από 100 χρόνωνΟ ναός του Αγίου Παντελεήμονα στα Αμπελάκια Έβρου που είναι πάνω από 100 χρόνων

Για το ανησυχητικό γεγονός ότι ο πληθυσμός των Αμπελακίων Ορεστιάδας φθίνει, μίλησε στο ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ο ιερέας του χωριού, πατήρ-Χρήστος Συριτούδης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέοι δε θέλουν πλέον να ασχοληθούν με την γεωργία και την κτηνοτροφία, όπως έκαναν οι προηγούμενες γενιές. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά από τον πατέρα-Χρήστο και στην ύπαρξη μιας παλαιότερης εκκλησίας 100 ετών, πολύ πριν την τωρινή του Αγίου Παντελεήμονα.