Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Κοινοτήτων σχεδιάζει η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης

Την πρόθεση για τη διεξαγωγή ενός Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοτικών Κοινοτήτων στην Αλεξανδρούπολη, εξέφρασε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, Όλγα Βρετοπούλου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος θεσμός δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε, αλλά και όπως προβλέπει ο Καλλικράτης. Έτσι λοιπόν ένα συνέδριο με τη συμμετοχή όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, θα μπορούσε να αποσαφηνίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους, προκειμένου να ελαφρύνει το έργο των Δήμων αλλά και να διευκολύνει τους πολίτες όσον αφορά στην πρόσβαση στις Δημοτικές Υπηρεσίες.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή σκέψη, ενώ μέχρι στιγμής έχει ενημερωθεί και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος εξέφρασε την συμπαράστασή του στο εγχείρημα αυτό πρόσθεσε η Όλγα Βρετοπούλου.