Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έληγε στις 28 Ιουνίου. Παρ’ όλα αυτά, είναι πολλοί οι φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει δήλωση, είτε λόγω αμέλειας, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας.