Πιάνουν δουλειά οι νέες καθαρίστριες του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης

Στις 16 Οκτωβρίου θα πιάσουν δουλειά οι καθαρίστριες και οι εργαζόμενοι στα πλυντήρια του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που πλέον θα εργάζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Η διαδικασία ανάληψης των καθηκόντων τους είχε καθυστερήσει σημαντικά, καθώς υπήρχαν ζητήματα νομικής φύσης με τον προγηγούμενο εργολάβο, που έπρεπε να λυθούν.