Πολλά τα εγκαταλελειμένα αυτοκίνητα στην Αλεξανδρούπολη

Ακόμη και στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, υπάρχουν πλέον εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, που είτε έχουν, είτε δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας. Οι πινακίδες κυκλοφορίας είναι μία σημαντική παράμετρος, καθώς αν αυτές υπάρχουν στο όχημα, τότε ακολουθείται άλλη διαδικασία περισυλλογής του, από ότι στην περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα παρατημένα αυτοκίνητα είναι μάζες σιδερικών που απειλούν την ευταξία και τη δημόσια υγεία.