Προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ξεκίνησε η διαδικασία για την ολοκλήρωση των προσλήψεων, που έχει από καιρό ανακοινώσει το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και αφορούν τους παιδικούς σταθμούς. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις.