Προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ΑμεΑ

Επιταχύνονται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι διαδικασίες, ώστε να εκδοθούν το συντομότερο δυνατό οι προκηρύξεις για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία στο Δημόσιο. Ορισμένες από τις θέσεις αυτές έχουν κρατηθεί ενώ δεν έγιναν προσλήψεις, όπως ορίζει ο νόμος, από τις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, από το 2008 έως σήμερα.