Πυροσβεστική Αλεξ/πολης: Ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Μέχρι τις 15 Μαίου έχουν προθεσμία οι εδνδιαφερόμενοι και υποψήφιοι εποχικοί πυροσβέστες, προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στην Αλεξανδρούπολη.