Σε απεργία οι τελωνειακοί υπάλληλοι – κανένας εκτελωνισμός οχημάτων μέχρι τις 18 Οκτωβρίου

Σε απεργία με τη μορφή αποχής από κάθε διαδικασία τελωνισμού επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, προχωρά η Ομοσπονδία των τελωνειακών υπαλλήλων. Η Ομοσπονδία ζητά να γίνει άμεση αποσύνδεση του φορολογικού συντελεστή από τη φορολογητέα αξία του οχήματος, και το τέλος ταξινόμησης να υπολογίζειται με αντικειμενικά και εύκολα ελέγξιμα στοιχεία. Λόγω της αποχής, δε θα γίνονται εκτελωνισμοί από τις 7 Οκτωβρίου και για δύο εβδομάδες εως στις 18 του μηνός.