Στο ρελαντί οι εξετάσεις υποψήφιων οδηγών και στον Έβρο

Σοβαρές δυσλειτουργίες δημιουργούνται πλέον από το γεγονός ότι δεν διεξάγονται εξετάσεις πιστοποίησης ικανότητας οδήγησης, αλλά ούτε και οι αντίστοιχες για ανανέωση. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αποχής των εξεταστών από τα καθήκοντά τους, οι οποίοι με τη σειρά τους υπερασπίζονται μία σειρά αιτημάτων, που αφορούν το εργασικό τους γίγνεσθαι.