Στόχοι του Ομίλου Ενόργανης Γυμναστικής Αλεξανδρούπολης για τη νέα αθλητική χρονιά

Τα μέλη του Ομίλου Ενόργανης Γυμναστικής Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησαν συνάντηση, όπου και παρουσίασαν τους στόχους της νέας αθλητικής χρονιάς, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος. Εκείνο που τονίστηκε είναι ότι ο Ο.Ε.Γ.Α. χρειάζεται οικονομική υποστήριξη, καθώς συντελεί στη γενικότερη αναβάθμιση του τόπου σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.