Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο

Με στόχο την βέλτιστη δυνατή προετοιμασία και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τα προβλήματα που καταγράφηκαν, συνεδρίασε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου το συντονιστικό τοπικό όργανο του δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν πως οφείλουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίας να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, ενώ δόθηκε η ευκαιρία αποσαφήνισης αρμοδιοτήτων και ευθυνών για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης και κατάσβεσης πυρκαγιών.
Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης υπογράμμισε την αναγκαιότητα της ενεργής συμμετοχής και συμβολής όλων των πολιτών στην επίτευξη μιας ομαλής, και χωρίς εξάρσεις, αντιπυρικής περιόδου, υπενθυμίζοντας στον κόσμο τις υποχρεώσεις του, ιδίως για τον καθαρισμό οικοπέδων εντός και εκτός πόλης.