Συνεχίζονται τα προβλήματα των εργαζομένων στο ΠΓΝΑ

Τα προβλήματα στο χώρο της υγείας είναι διαρκή, με κυριότερα τις ελλείψεις νοσηλευτών και την οργάνωση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων στις μονάδες υγείας. Ο Πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του ΠΓΝΑ, Χριστόδουλος Μεντίζης υπογραμμίζει πως μέχρι στιγμής παρά τις οχλήσεις, τα ζητήματα αυτά δεν έχουν επιλυθεί.