Σύσκεψη για τον αγωγό πετρελαίου

Νομικό σύμβουλο αναζητεί η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για την παρακολούθηση της κατασκευής του αγωγού πετρελαίου.Ο δικηγόρος θα παρακολουθεί την συμβατότητα του ευρωπαϊκού δικαίου με την ελληνική νομοθεσία.Επίσης στόχος της επιτροπής είναι να διεξάγει έρευνες για τα ζητήματα του αγωγού που θα είναι ολοκληρωμένες πριν γίνουν οι έρευνες της κοινοπραξίας που θα κατασκευάσει τον αγωγό.