Τέλος οι δικαιολογημένες απουσίες λόγω γρίπης

Έπαψε από την Τετάρτη, η ισχύς της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, για τις απουσίες των μαθητών της Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω γρίπης. Μία κίνηση την οποία χαιρετίζει η εκπαιδευτικπ΄κοινότητα καθώς, κάποιοι μαθητές, ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν την εποχική γρίπη ως πρόφαση για να δικαιολογήσουν τις απουσίες τους.