Τα μέτρα περί μείωσης ΦΠΑ και ο αντίκτυπος στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς

Πολύ καιρό πριν θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί η μείωση στον ΦΠΑ, λένε οι παραγωγοί της λαϊκής αγοράς της Αλεξανδρούπολης. Κάτι τέτοιο όπως υποστηρίζουν, θα είχε πολύ μεγαλύτερα οφέλη για την Ελληνική οικονομία, καθώς κάποιοι δε θα χρειαζόταν να φοροδιαφεύγουν, κόβοντας λιγότερες αποδείξεις.