Τι θυμάται ο κόσμος από το Δημοψήφισμα του 2015;

Τρία (3) χρόνια έχουν περάσει από την 5η Ιουλίου του 2015, οπόταν η Ελλάδα είχε ζήσει ένα δημοψήφισμα, και μάλιστα με μεγάλη χρονική απόσταση από το προηγούμενο. Στη συλλογική μνήμη ωστόσο, δεν φαίνεται ότι έχει εντυπωθεί έντονα η συγκεκριμένη ημερομηνία – ίσως γιατί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν είχε εν τέλει να προσφέρει σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.