Το εξώδικο των αλιέων στα Υπουργεία

Σε μία ύστατη προσπάθεια να συγκινήσουν τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να ασχοληθούν με τα προβλήματα του κλάδου τους, οι αλιείς της Αλεξανδρούπολης κοινοποίησαν εξώδικη διαμαρτυρία. Μέσω αυτής, ζητούν την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών από τουλάχιστον τέσσερα υπουργεία, ώστε οι ελληνικές θάλασσες να είναι ασφαλείς για του ψαράδες, αλλά και γεμάτες με ψάρια.