Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 07/12/2019

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ φιλοξενήθηκαν οι:

  • Φώτης Μάρης – Αντιπρύτανης Οικονομικών ΔΠΘ
  • Αθανάσιος Χατζημιχαήλ – Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής ΔΠΘ