Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ στις 19/04/2019

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ φιλοξενήθηκαν οι: – Χριστόδουλος Τοψίδης – Υποψ. περιφερειάρχης ΑΜ-Θ “Περιφερειακή Σύνθεση” – Πατήρ Βασίλειος Κολέτσας – Ζωή Τηγανούρια – Συνθέτης