Το 1ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολη λειτουργεί Μουσείο Τεχνολογίας

Ένα ιδιότυπο μουσείο τεχνολογίας λειτουργεί πλέον στους κόλπους του 1ου ΕΠΑΛ της Αλεξανδρούπολης. Το μουσείο δημιουργήθηκε με τη συνδρομή των μαθητών του, υπό την καθδήγηση των καθηγητών και αποσκοπεί όχι μόνο στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στην ανάδειξη της ιστορίας του σχολείου.