Υπογράφηκε η σύμβαση για τα σχολεία στην περιοχή του ΚΕΓΕ

Σε δύο χρόνια από σήμερα υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμα τα δύο νέα σχολεία που θα κατασκευαστούν στην Αλεξανδρούπολη στην περιοχή του ΚΕΓΕ. Πρόκειται για ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο, που θα κτιστούν σε ένα οικόπεδο έκτασης 12 στρεμμάτων. Τα σχολεία θα είναι δυναμικότητας 360 μαθητών έκαστο, και οι εργασίες κατασκευής ξεκινούν άμεσα, αφού υπογράφηκε πλέον η σύμβαση του έργου μεταξύ του δήμου Αλεξανδρούπολης και της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας.