Χάθηκε μια ευκαιρία αξιοποίησης του μικρού λιμανιού στο Μαϊστρο Αλεξ/πολης

“Εις τον αφρό της θάλασσας” φαίνεται ότι κοιμήθηκε το καλοκαίρι που πέρασε η δημοτική αρχή της Αλεξανδρούπολης, η οποία άφησε ανεκμετάλλευτη μία πολύ σημαντική ευκαιρία αξιοποίησης του μικρού λιμανιού στο Μαΐστρο. Οι λόγοι για τους οποίους η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αξιοποίησης του λιμανιού είναι άγνωστοι, όμως τα ερωτηματικά αμείλικτα.